Парилар мулкида - Озарбайжон тилида


  Özbək xalqının sevimli şairə qəzə Zülfiyə xanımdan yeni bir şeirin tərcüməsi...

Pərilər mülkündə
Pərilər mülkündə - Şimal bağında,
Qırmızı almalar yetişib düşdü.
Mən ona almalar verəsi idim,
Mən onun gözlərin görəsi idim.

Aşiqlər mülkündə şam işığında,
İpək köynəyində uçdu pərvanə.
Şamına pərvanə olmalı idim,
Mən onun gözlərin görəsi idim.

Fazillər yurdundan, Daşkənd elində,
Mirvari ağ tutlar dəyib töküldü.
Mən ona ağ tutlar verməli idim,
Mən onun gözlərin görəsi idim.

Canımın ovçusu, bitməz fəryadım,
O, onsuz fəryadım, o, gözəl yadım.
Xəyalla bir ömür sürəsi idim,
Mən onun gözlərin görəsi idim.

Bağda görüş olar, bağlar görüşməz,
Adam dağ deyil ki, dağlar görüşməz.
Bağ olub, dağ olub durası idim,
Mən onun gözlərin görəsi idim.

Aşiqlər mülkündə - Uca bağ bənddə,
Feruzə bağında, o Səmərqənddə.
Əbədi bahar var, abad, solmayan,
Aşiqlər ölsə də, eşqi ölməyən.
O bağda bir ömrü, qalası idim,
Mən onun gözlərin görəsi idim.

Azərbaycan dilinə çevirən: Şahməmməd Dağlaroğlu.


Парилар мулкида

Парилар мулкида – Боғи Шамолда,
Қирмизи олмалар пишди, тўкилди.
Мен унга олмалар бермоқчи эдим,
Мен унинг кўзларин кўрмоқчи эдим.

Ошиқлар мулкида, шамлар илкида,
Ипак кўйлагида куйди парвона,
Шамида парвона бўлмоқчи эдим,
Мен унинг кўзларин кўрмоқчи эдим.

Фозиллар юртида, азми Тошкентда,
Марварид оқ тутлар пишди, тўкилди.
Мен унга оқ тутлар бермоқчи эдим,
Мен унинг кўзларин кўрмоқчи эдим.

Жонимга сайёдим, файзи фаёдим,
У унсиз фарёдим, у гўзал ёдим.
Ёдила бир умр юрмоқчи эдим,
Мен унинг кўзларин кўрмоқчи эдим.

Боғдагилар учрашар, боғлар учрашмас,
Одам тоғ эмаску, тоғлар учрашмас.
Боғ бўлиб, тоғ бўлиб турмоқчи эдим,
Мен унинг кўзларин кўрмоқчи эдим.

Ошиқлар мулкида – Боғи Баландда,
Боғи Ферузада, ул Самарқандда,
Абадий баҳор бор, абад сўлмайди.
Ошиқлар ўлса ҳам, ишқи ўлмайди,
Ул боғда бир умр қолмоқчи эдим,
Мен унинг кўзларин кўрмоқчи эдим.

Зулфия Мўминова.