Аёлга пул беринг (Озарбайжон тилида)


   80-ci illərdə özbək ədəbiyyatına girdi. Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Omon Matjon, Halima Xudoyberdyevin əsərlərindən ilham aldı. Onlar onun müəllimi idilər və fərdi, bənzərsiz bir bədii üslub tapmağa kömək etdilər. Hər yeni kolleksiya ilə heca getdikcə cilalanır, şeirlər isə daha dərinə gedirdi. Digər tələbələr, gənc şairlər arasında həmişə fərqlənirdi.
   Zülfiyyə Muminova iyulun 15-də Səmərqənd vilayətinin Narpaysky rayonunda anadan olub. Tərcümeyi-halında Korat dağlarında yerləşən kəndinin çox gözəl olduğunu və təbiətinin heyrətamiz olduğunu yazır. Burada çox yaxşı bilən və xalq əsərlərini ifa edə bilən canlı insanlar var. Uşaqlıqdan bəri babam Mumin akın neçə saat boyu dastanlarımızı necə səsləndirdiyini dinlədim. İllər keçdi, çox su axdı, amma xalqın sözü yenə də şeirlərimdə səslənir.
   Daşkənd Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib (1983). Sonra "Saodat" jurnalında və radioda işləməyə başladı.
   İlk şeirlər toplusu - "Vətən Tashlab Ketmeidi" (Vətən tərk olmaz) 1988-ci ildə işıq üzü gördü. Bundan sonra 1988-ci ildə "Beşikləri əsrinə, dünyaya gətir" (Salam, uşaqların beşiyini xilas et), "Yonayatgan qadın" 1993, "Əzizim, bəxtiyər" (Əziz, xoşbəxtəm) 1997 kimi şeirlər toplusu işıq üzü gördü. Xüsusilə. Oxucular "Yanan qadın" kitabını bəyəndilər.
   2000-ci ildə Zülfiyyə Muminova fəxri "Dostluq" ordeni ilə təltif edilmişdir.
   Şeirlərində insan xeyirxahlığı, təbiətin dəyəri, nəfsin genişliyi və ana sevgisi haqqında yazır. Şeirlərində qara ürəkli nəfssiz insanlara sərt şəkildə istinad edir.
   "Qızıl qələm" Milli mükafatı, həm də möhtərəm Prezidentimizin Fərmanına əsasən "Əmək şöhrəti" ordeni ilə təltif olunub.

Qadına pul verin

Qadına pul verin, o pulları  ki?-
Kişilər gizlədib qalan pullardan.
Qadına pul verin, o pulları  ki?-
 Çayxana gözləyib duran pullardan.

Qadına pul verin, özünə deyil,
Örpək alacaqdır qayınanasına.
Oğluna planşet,  qızına kitab,
Tütün alacaqdır qayınatasına.

Qadına pul verin, atın qəzəbi,
Bu dəm uca edər sizləri ürək.
Evə qonaq gələr, püstə, həm badam,
Süfrəyəm  banan və apelsin gərək...

 Qadın pul istəsə, Xatəmtək olun,
 Sizlərə yar olsun xoş keyfiyyətlər.
 Bolluq sahibləri, varlı atalar,
Möhtərəm kişilər, əhli-nemətlər.

Kişiyə görə pul - əl kirki imiş,
Tökər restorana, meyxanələrə.
Kişi əlin yuyar iki gündən bir,
Fərqli-fərqli gözəl çayxanələrdə.

Kişi pul çinləsə küçə səsində,
Döngədə küləklər seyr edib gedər.
Pulları küçədə qalan evlərin.
Siçanları oynar, dəcəllik edər.

Kişi pul yığmağın ustası olsa,
Dost, sinif yoldaşı səsləyər hər gün.
Bir gün iş yoldaşı, hörmət edənlər,
Tələbə yoldaşlar yığılar bütün.

Qadın bəs? Manat tapsa, on yol sevinər,
İşlərin aşırar, nəsyisə həll edər.
Əri atıb gedən cırıq pulu da
Gözlərinə sürtər, yamar, kleylər.

Qadına pul verin istədiyi vaxt,
Qadına pul verin, olmayın paxıl.
Qadına pul versən, üç-dörd  gün ötmüş
Sənə Allah verər yox yerdən, qəfil.

Azərbaycan dilinə çevirən: Şahməmməd Dağlaroğlu

Аёлга пул беринг

Аёлга пул беринг, шундай пулларки, 
Эркаклар яшириб юрган пуллардан. 
Аёлга пул беринг, шундай пулларки, 
Чойхонани кутиб турган пуллардан. 

Аёлга пул беринг, ӯзига эмас, 
Рӯмол олмоқчидир қайнонасига. 
Ӯғлига планшет, қизига китоб, 
Носвой олмоқчидир қайнотасига. 

Аёл пул сӯраса бӯлманг дарғазаб, 
Бусиз ҳам қалтираб туради юрак. 
Уйга меҳмон келар писта-ю бодом, 
Дастурхонга банан, апельсин керак. 

Аёл пул сӯраса бӯлинг Ҳотамтой, 
Сизларга ёр бӯлсин хуш кайфиятлар. 
Эй сиз барака боши, эй бой оталар. 
Муҳтарам эркаклар, валинеъматлар. 

Эркак учун пул - қӯл кири эмиш, 
Тӯкилар ресторан, майхоналарда. 
Эркак қӯлин ювар икки кунда бир, 
Бир-биридан гӯзал чойхоналарда. 

Эркак пул сарфласа кӯча кӯйларда, 
Чӯнтакда шамоллар сайр этиб юрар. 
Пуллари кӯчада қолган уйларда, 
Сичқонлар ҳассага суяниб турар. 

Эркак пул сарфлашга устаси фаранг, 
Чорлар синфдошлар, бир кун жӯралар. 
Бир куни касбдошлар, дӯстлар, улфатлар, 
Тӯпланар курсдошлар ,мардлар, тӯралар. 

Аёл-чи? Аёл бир сӯм топса тугар ӯн жойдан,
Борини оширар эплар, уч-учлар.
Эри ташлаб кетган йиртиқ пулни ҳам, 
Кӯзига суртади, ямар, сукочлар. 

Аёлга пул беринг, сӯраганида, 
Аёлга пул беринг, бӯлмасдан бахил, 
Аёлга пул берсангиз уч-тӯрт кун ӯтмай,
Сизга Худо берар, мана мен кафил. 

Зулфия Мӯминова.

   Zülfiyə xanımın şeirlərini özbəkcədən çevirmək bu xalqın mədəniyyətinə, adət -ənnəsinə, ədəbiyyat və incəsənətinə birdəfəyə sahib olmaq qədər sevindiricidir. Onun şeir dili, özünün sadə və səmimi insan, yurdsevər vətəndaş olmasından xəbər verir. Bir neçə şeirini tərcümə etməklə bütün yaradıcılığına bəlli olan yaxın dost kimi Zülfiyə xanıma can sağlığı, yeni ədəbi üfüqlərin fəthini arzulayıram!

   Зулфиянинг шеърларини ўзбек тилига таржима қилиш, бу - халқнинг маданияти, урф-одатлари, адабиёти ва санъатига бир вақтнинг ўзида эга бўлиш каби ёқимли. Унинг шеърий тили шоиранинг содда ва самимий инсон, ватанпарвар фуқаролигини кўрсатади. Бир неча шеърларни таржима қилиб, бутун фаолияти билан танилган яқин дўстим сифатида Зулфияга соғлик ва янги адабий уфқларни тилайман!

   Zulfiyaning she'rlarini o'zbek tiliga tarjima qilish, bu - xalqning madaniyati, urf-odatlari, adabiyoti va san'atiga bir vaqtning o'zida ega bo'lish kabi yoqimli. Uning she'riy tili shoiraning sodda va samimiy inson, vatanparvar fuqaroligini ko'rsatadi. Bir necha she'rlarni tarjima qilib, butun faoliyati bilan tanilgan yaqin do'stim sifatida Zulfiyaga sog'lik va yangi adabiy ufqlarni tilayman!

Şahməmməd Dağlaroğlu