ЮРАГИМ СИБИЗҒА ШУ КУНЛАР


Юрагим сибизға шу кунлар,
Сидирға сўзламас, сидирға.
Пичанга муножот этгани,
Сибизғам йўл олди адирға.

Юрагим сибизға шу кунлар,
Тулпорлар қадами чақнайди.
Куйимга рафиқдан бўлаклар
Барча ҳур-ғилмонлар ўйнайди.

Юрагим сибизға шу кунлар,
Сибизғам кўйлаги қип-қизил.
Дўстларим, менинг ҳам асраган
Қанотим интизор ва бедил.

Юрагим сибизға шу кунлар,
Устимдан ой пахта савайди.
Дўстларим, бу баҳор менинг ҳам
Кўксимда бир оққуш камайди.

Юрагим сибизға шу кунлар,
Ким чалар, не чалар, билмайман,
Ухлайди барча дилбутунлар,
Ой терар букилиб маймунжон...

* **
Қалбда ёнган орзу гули сўлиб бўлди,
Парвозга шай оққушларим толиб бўлди,
Дарё эдим, кема тугул гард бермадинг,
Алпомишдай бир дард бердинг, мард бермадинг!

Ҳаётимдан чиқиб борар севганларим,
Ҳасад гулин экиб борар севганларим,
Ҳали тирик турган чоғим лабида бол,
Жанозамни ўқиб борар севганларим.

Ҳасрат гули тор этди-ку димоғимни,
Билолмасман, кетмоғимни-қолмоғимни.
Узилганда шода-шода маржонларим,
Кутадирсиз қандай териб олмоғимни.

Сизга кулги-масхараман, жононларим,
Давлат бор-да бўйнимдаги маржонларим.
“Ёлғон” дўстлар, қўйнимдаги илонларим,
Аста-аста кетиб борар ёлғонларим...

*****
Шиддат-ла куртаклар бир ўрик,
Мисли ўқ-яралар кўксингни.
Ахир кечагина йўқотдинг,
Баҳорга муносиб дўстингни.

Куртаклар санчилар оловдек,
Ғурурни қамчилар хотира.
Ниш урган ҳар ширин нигоҳдан
Ювилар ҳар қанча кудурат.

Оч тусли, қизғишу, ним сарғиш,-
Ҳидлайман ҳикматлар гулшанин.
Жасорат қилмоққа чўзилган
Қутлайман шу митти қўлчани,-
Ғунчани!..

***
Бугун мен қуруқ қўлман дунёнинг хирмонида,
На буғдойида борман ва на бир сомонида.
Арзим шул, қай бир ошиқ ёрига зор-интизор,
Бошин уриб йиғласа лош бўлай сомонида.

Бугун мен қуруқ қўлман дунёнинг хирмонида,
Лекин мўл, ларзон-ларзон шоирлик армонидан,
Умр ҳам аста-аста кетмоқда имконидан,
Дунё ҳам қолгай бир кун ошиқлар ёмонидан.

Бир хат учирсам ногоҳ аҳволим баён айлаб,
Дедилар:“Сен бир дурсан-айрилиқлар конидан.
Сени тақсалар ҳар ким бир ипга тизиб-бойлаб,
Бахтсизлик келтирурсан, айирурсан жонидан”...

Бугун мен қуруқ қўлман дунёнинг хирмонидан,
Шояд қутулсам осон азал тегирмонидан.
Кумуш қишга еткизинг, баҳорларга йўл берсин,
Севилмаган бир турна учмоқда осмонидан!..

*****
(Чўлпонга)
Шоир бўлиб бўлмас асло дунёда,
Хиёнат қилмаса агар дўстларинг.
Тобут кўтармасанг пою пиёда,
Ташлаб кетганида яқин-ўзларинг.
Ҳасад қилмасалар ёзган шеърингга,
Газетни тўлдириб қилмаса ғийбат,
Душмани кам одам кичик одамдир,
О, шунда ҳолингдан қиламан ҳасрат.
Ботқоққа тушса ҳам қуёшнинг нури,
У қуёшлигича қолаверади.
Шоирнинг қисмати Ёритмоқ фақат
Ҳар ким ўзича нур олаверади.
Шоир бўлиб бўлмас асло дунёда,
Қон ҳидин туймасанг сут билан қўшиб.
Юксакдан яхшироқ кўринар экан
Бир-бирига ўхшаб-тобут ва бешик.
Чалмай тур сурингни бир пас, Исрофил,
Улгурай, элимга чин фарзанд бўлай.
Чўққини кўрмасдан кетмасин ғофил,
Ҳасадгўй дўстларим бунда чақирай.
Сирот кўпригига ўхшар шеърият,
Унда сўзлаб бўлмас ёлғондан сира.
Мана, тахайюлнинг шаробига боқ,-
Кел, уни ичайлик қолиб бокира.
Ғунча астаридан настарин бир бўй,
Оёқ яланг чопган ўтлоқдан бир куй,
Ва-Виждон: Ватанин севган ҳар шоир
Қолдирмоғи керак ўзидан кейин.
Ҳар сўзинг ибодат бўлмаса агар,
Ҳар кунинг элингга бир эм бўлмаса.
Тимсолда, мисолда, ҳар бир ташбеҳда,
Айтган ҳар сўзингга сен тенг бўлмасанг,
Шоир бўлиб бўлмас асло дунёда...

Гуландом Тоғаева
t.me/ @shoira_Gulandom