Зулматни тарк этиб


     «Ўзбекистон тарихи» телеканалида «ЗУЛМАТНИ ТАРК ЭТИБ» («Меҳробдан чаён») бадиий фильми билан боғлиқ жуда кўп воқеаларга гувоҳ бўласиз. Студиямиз меҳмонлари: Ўзбекистон халқ артисти – Ражаб Адашев ҳамда Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими – Исамат Эргашев.