Шоира - Зулфия Мўминова билан мусоҳаба.


   Зулфия Мўминова билан Ўзбекистон ва хорижда нашрдан чиққан китоблари; интернетдаги сайтлар ва ижтимоий тармоқларнинг бугунги кундаги аҳамияти; шеърида интернетни нега аждарга қиёслагани; ижодий фаолияти ҳамда ёшлик даври, болалик хотиралари ҳақида китоб ёзаётганлиги; Президентнинг беш ташаббуси; тадбирларнинг бирида ёш болакай нима сабабдан йиғлагани; ёшлар таълим-тарбияси; хорижда ишлаётган юртдошларимизни адабиётимиз, юртимиз янгиликлари билан таништириб боришда интернетнинг ўрни; болаларни китоб ўқитишга қизиқтириш ва ўргатишнинг келажагимиз порлоқ бўлиши учун муҳимлиги; қалам аҳлининг халқчил асар ёзишлари шартлиги; хотин-қизлар муаммолари ва ечими хусусида суҳбатлашдик.
   Zulfiya Mo‘minova bilan O‘zbekiston va xorijda nashrdan chiqqan kitoblari; internetdagi saytlar va ijtimoiy tarmoqlarning bugungi kundagi ahamiyati; she’rida internetni nega ajdarga qiyoslagani; ijodiy faoliyati hamda yoshlik davri, bolalik xotiralari haqida kitob yozayotganligi; Prezidentning besh tashabbusi; tadbirlarning birida yosh bolakay nima sababdan yig‘lagani; yoshlar ta’lim-tarbiyasi; xorijda ishlayotgan yurtdoshlarimizni adabiyotimiz, yurtimiz yangiliklari bilan tanishtirib borishda internetning o‘rni; bolalarni kitob o‘qitishga qiziqtirish va o‘rgatishning kelajagimiz porloq bo‘lishi uchun muhimligi; qalam ahlining xalqchil asar yozishlari shartligi; xotin-qizlar muammolari va yechimi xususida suhbatlashdik.