Юракдаги азизим


Туни бӯйи ухлолмадим,
Кумуш қорлар ёққан тун.
Юрагимнинг юлдузлари
Соғинч томон оққан тун.

Туни бӯйи ухлолмадим,
Қорлар ёғди бир ширин.
Хотирамга азиз кимдир,
Ташлаб ӯтди кӯз қирин.

Кӯнгил ажиб меҳрланди,
Сеҳрланди дала-боғ.
Ёруғ армонда нурландим,
Қор ёққан чоғ, сокин чоғ.

Дунё шунча сеҳрлими,
Узрлими бу тақдир?!
Қор ёққан тун, оппоқ тун,
Фақат муҳаббат ҳақдир.

Омонликлар тилармисиз,
Қор гуллари ичра жим,
Қорга қараб йиғлармисиз,
Юракдаги азизим.

Зулфия Муминова

***

Gecəni yata bilmədim,
Gümüş qarlar yağan gecə.
Ürəyimin ulduzları
Sənə tərəf axan gecə.

Gecəni yata bilmədim,
Qar yağirdı necə şirin.
Xatirəmə əziz kimdir
Yudu gözlərimin kirin.

Könül əcəb mehrləndi,
Sehrləndi talalar, bağ.
İşıqlı dərddə nurlandım,
Qar sakitcə yağdığı çağ.

Dünya bunca sehrlimi,
Lütfkarmı bu qismət?!
Qar yağan o ağ gecə
Həqiqətdir məhəbbət.

Sağlıqlar diləyirik,
Qar gül içrə mülayim.
Qara baxıb ağlarsanmı,
Ürəkdəki əzizim.

Azərbaycan dilinə çevirən: Şahməmməd Dağlaroğlu


Гость, изоҳ қолдирасизми?
Имя:*
E-Mail:


Изоҳлар
Хуршида Арабшоевага табрик!
Ҳар бир аёл , Аллоҳимнинг табаррук неьматидир, қизимиздаги истара, нозу- карашма, меҳр, шарм-ҳаё, ибо, нафосат ва зукко қараш фазилатларини берибди,
"Ипак йўли дурдонаси" ХIII Тошкент халқаро кинофестивали
Аслида , кинофестиваль ҳақида тарихий хужжатли фильм билан очилиш жараенини бошлаш керакмиди, ахир бу фестивальни асосчиси мухтарам биринчи давлат
Раъно Зокирова "Ўзим" кўрсатувида
Дунёга шундай инсонлар келадики, бу инсон сен учун, дўсти учун, оиласи учун, касби учун, халқи учун ҳамиша, ҳар доим, ҳар сония, ҳар дақиқа, ўз
Севдо Ниёзовага табрик
Севдохон мукаммал қизларимиздан, ўз ишининг фидоийси, маъсулиятидир. Жуда кўркам кун - устоз ва мураббийлар кунида дунёга келибсиз. Аслида, ҳар бир
Жамила Шермуҳамедова
Ustoz haqida qancha gapirsak oz. Ularning samimiyligi, odamiyligi,saxiyligi va mehribonligi kabi kòplab xislatlari tahsinga loyiq. Qancha-qancha
Маълумот