Абдуқаюм Йўлдошевнинг тўрт китоби нашр этилади


Замонавий ўзбек адабиёти вакилларидан бири Абдуқаюм Йўлдошевнинг тўрт китоби нашр этилади!

✍️ Ёзувчи асарлари бугунги кун ўқувчиларини бир гал замон қаҳрамонлари билан юзлаштирса, бир гал атрофимиздаги оламга некбинлик билан нигоҳ ташлашга ундайди. Мутолаадан кейин қаҳрамон изтиробига ҳамдардлик ўқувчини нафақат ўстиради, балки маънан ва руҳан юксалтиради. Замонавий адабиётимизнинг забардаст вакили Абдуқаюм Йўлдошевнинг ёзганлари сизга, ўйлаймизки, албатта, манзур бўлади.

Нашриёт: «Янги аср авлоди»

Zamonaviy o'zbek adabiyoti vakillaridan biri Abduqayum Yo'ldoshevning to'rt kitobi nashr etiladi!

✍️ Yozuvchi asarlari bugungi kun o'quvchilarini bir gal zamon qahramonlari bilan yuzlashtirsa, bir gal atrofimizdagi olamga nekbinlik bilan nigoh tashlashga undaydi. Mutolaadan keyin qahramon iztirobiga hamdardlik o'quvchini nafaqat o'stiradi, balki ma'nan va ruhan yuksaltiradi. Zamonaviy adabiyotimizning zabardast vakili Abduqayum Yo'ldoshevning yozganlari sizga, o'ylaymizki, albatta, manzur bo'ladi.

Nashriyot: «Yangi asr avlodi»


Гость, изоҳ қолдирасизми?
Имя:*
E-Mail:


Маълумот