Мультфильмлардаги тенгсизлик тарғиботи


 
  Олимлар болалар фильмларини ишлаб чиқараётган компанияларни тенгсизликни тарғиб қилишда айблашди.
  Тадқиқот натижаларига кўра,  Disney ва Pixar мультфильмлари камбағаллик ва табақалар ҳақида янглиш тасаввур уйғотиши ва шакллантириши мумкин, деган тўхтамга келишди.   
  Маълум бўлишича, мультфильм қаҳрамонларининг аксарияти олий табақа ва зодагонлар, кўпинча қироллик хонадонининг вакиллари. Фақат 4% қаҳрамонгина камбағал табақадан.
  Бу борада тадқиқот ўтказган тадқиқот раҳбари Жесси Стрейб жумладан шундай дейди: "Болаларда бой ва камбағаллар ҳақида ғалати тасаввур пайдо бўлган. Мультфильм таъсирида болаларда "бой одамлар ақлли ва меҳнаткаш, камбағаллар эса дангаса", деган тушунча пайдо бўлган ва америкалик камбағал оилаларнинг болалари ота-оналарини дангасаликда, кўп пул топмасликда айблашган".
   Olimlar bolalar filmlarini ishlab chiqarayotgan kompaniyalarni tengsizlikni targ‘ib qilishda ayblashdi.
  Tadqiqot natijalariga ko‘ra,  Disney va Pixar multfilmlari kambag‘allik va tabaqalar haqida yanglish tasavvur uyg‘otishi va shakllantirishi mumkin, degan to‘xtamga kelishdi.   
  Ma’lum bo‘lishicha, multfilm qahramonlarining aksariyati oliy tabaqa va zodagonlar, ko‘pincha qirollik xonadonining vakillari. Faqat 4% qahramongina kambag‘al tabaqadan.
  Bu borada tadqiqot o‘tkazgan tadqiqot rahbari Jessi Streyb jumladan shunday deydi: "Bolalarda boy va kambag‘allar haqida g‘alati tasavvur paydo bo‘lgan. Multfilm ta’sirida bolalarda "boy odamlar aqlli va mehnatkash, kambag‘allar esa dangasa", degan tushuncha paydo bo‘lgan va amerikalik kambag‘al oilalarning bolalari ota-onalarini dangasalikda, ko‘p pul topmaslikda ayblashgan".