ЎРМОН ОНАЛАРИНИНГ АЛЛАЛАРИ


   Ўрмон эртакчиси – Какку, ўрмон халқининг оғзаки ижодини  ўрганишга киришибди. У ишни аллаларни кўчиришдан бошлабди. Яхши ният билан дастлаб Типратикон холанинг алласини ёзиб олибди.

                 Юмшоғим, мулойимим, алла,
                                                   Ер босгин илойим-а, алла.
                                                   Сен юрганда бу ўрмон, алла,
                                                   Яшилланар бегумон, алла.
                                                   Сен ўтганда майсалар, алла,
                                                   Шивирлашар шодуман, алла.
                                                   Йўллар бордир хатарли, алла.
                                                   Ҳасрат кўпдир айтарли, алла.
                                                   Яхшилик ҳам, ёмонлик ҳам, алла. 
                                                    Дейдиларки қайтарли, алла.
                                                    Бағримга босганимсан, алла
                                                    Сен паноҳ–масканимсан, алла.
                                                    Мен сенга фақат яхши, алла,
                                                    Кунимни бердим, алла.
                                                    Вужудимга асраган, алла,
                                                    Тўнимни бердим, алла.
                                                    Тиконларинг ўсадир, алла.
                                                    Ҳавф йўлини тўсадир, алла.
                                                    Золимларнинг тишини, алла
                                                    Найза бўлиб тешадир, алла.
                                                    Очкўзларнинг нафсини, алла.
                                                    Қилич янгилиғ кесадир, алла.
                                                    Сен отангдек ботир бўл, алла
                                                    Сен акангдек нодир бўл,алла.
                                                    Ишончимни синдирмай,алла
                                                    Асрамоққа қодир бўл,алла.

   Шундай қилиб типратикон хола, боласини ухлатибди. Ухлаб қолган ширинтойининг пешонасидан ўпиб, устини яхшилаб ўраб қўйибди. Болажонига атаб тайёрлаётган пайпоқни қўлига олиб, яна тўқишда давом этибди.  

                                                     *        *        *                  
   Ўрмондаги ерга яшовчи жониворлар маҳалласида, типратиконнинг ёнида тошбақа яшар экан. Тошбақа холанинг боласи ерда ухлашни яхши кўрар экан. Тошбақа хола боласини яхшилаб чўмилтириб, оёқ-қўлларини артиб, кўрпага тиқибди. Болани елкасига қоқиб алла айта бошлабди. 

                                                       Чопағоним, тинмасим, алла 
                                                       Чопмасликка кўнмасим, алла
Ўрмонга сел келганда, алла
Туғилганим сенмасми, алла.
Отанг сенга югурди, алла
Онанг сенга югурди, алла.
Сендек дуру- маржонни, алла
Қутқаришга улгурдик ,алла.
Энди улғай, катта бўл, алла
Тўрт мучалинг соғ бўлсин, алла.
Юрган йўлинг лолазор, алла.
Босган изинг боғ бўлсин, алла.
Сенга гулнинг баргидан, алла,
Ёстиқ тикиб бераман, алла.
Айтсанг сувларга шўнғиб, алла
Маржон топиб бераман, алла.
Ухла кўзи гавҳарим, алла
Ақллигим сарварим, алла.
Темир куйлаклигим алла,
Толмас билаклигим алла.
Тақдирингда толе қуши–
Кумуш қушлар кўр,алла.
Онагинанг парвона
Яхши тушлар кўр, алла.

  Шундай алла айта-айта тошбақа холанинг ўзи ҳам ухлаб қолибди. Тошбақа хола яшайдиган кичик уйнинг ёнгинасида бир азим дарахт бор экан. Дарахтнинг шохи ойга тегай-тегай деб турар, япроқлари эса юлдузлар билан тунлари шивирлашиб, кундузлари оқ булутларни зилол сувлар томон кузатиб қолишар экан. Бу улкан дарахтда олмахонлар неча-неча замонлардан буён истиқомат қилишар экан. Какку бир кеч шу дарахтга бориб қўнибдида ва олмахоннинг алла айтишини пойлаб унинг деразаси ёнига борибди. Кеч кириб,ёғли ёнғоқлар еб бўлингач, Олмахон митти олмахончани қучоғига олиб, алла айта бошлабди:
                                                          Қор тагида айиқчалар ухлайди, 
                                                          Қирғоғида қайиқчалар ухлайди.
                                                          Ухлаб қолди қуёнвойлар 
                                                          Жоним алла-ё,
                                                          Тулкивойлар, чаққонвойлар
                                                          Жоним алла-ё.  
                                                           Кўзларингга ёш инмасин 
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Оқ думинга гард қўнмасин
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Олмахоним нориттон 
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Онанг сенга гиргиттон
                                                          Алла-ёа, алла.
                                                          Шовуллайди ёнғоқзор,
                                                          Ёнғоқларда қаймоқ бор,
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Мен дунёдан шоддирман
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Сендек ёниқ чироқ бор
                                                          Алла-ё, алла.

  Олмахон хола момиқ думи билан олмахонжонни силаб-силаб ухлатибди. Сўнг болажони ҳозиргина еб бўлган пучоқларини йиғиштира бошлабди.
  Какку дафтарини қўлтиқлаб, Қуён холанинг деразаси ёнида тўхтабди. Қуён хола  қуёнчаларини аллақачон ухлатиб қўйган экан. Какку унинг алласини ёзиб олиш учун, бу кунисига деразаси ёнига келибди. Қуён холанинг олти эгизаги бор экан. Деразанинг ёнидаги тўнкага ўтириб олиб Қуён хола айтган аллани ёза кетибди:
                                                          Уччалангиз кулрангда
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Уччалангиз оқ рангда
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Учтангиз менга ўхшаш
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Учтангиз отангизга
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Барчангиз кўрар кўзим
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Барчангиз қолар изим
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Сиз олтовлон, шўх-шодон,
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Ўргулай менинг ўзим
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Узун-узун қулоғингиздан
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Кўзингиздан, юзингиздан
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Бу дунёга келиб мен,
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Ҳеч кимни қақшатмадим
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Ўрмонда ҳеч бир жонворни 
                                                          Алла-ё,алла.
                                                           Отангизга ўхшатмадим,
                                                          Алла-ё,алла.
                                                          Ўрмон бўйлаб ҳеч ерни 
                                                          Алла-ё, алла.                                                        
                                                          Ўтмишимни, бугунимни,
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Алла қилиб айтаман, 
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Алламнинг қолганини
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Эрта тунда айтаман
                                                          Алла-ё, алла.

    Қуён холанинг алласи тугагач, Какку аста қайтаётган экан кимнингдир йўталганини эшитибди. Аста ортига қараса Бўри тоға турган экан. “Ассалому-алейкум Бўри тоға”, –дебди Какку шошиб. “Салом, салом, хўш нима қилиб тунда дафтар кўтариб ёза-ёз қилиб юрибсан?” – сўрабди Бўри тоға. Какку бу гапдан гуноҳкордек бўйин эгиб– аллаларни ёзиб юрибман, –дебди. Эҳ, дебди Бўри тоға алланинг зўрини Бўри янганг айтади. Ана унинг алласини ёзиб олсанг бўлади. Эртага бизникига кел,– деди Бўри тоға. Албатта бораман, – деб Какку, Бўри тоға билан хайрлашибди. Соат 20-00 да Какку Бўри тоғаникига борибди. Бўри янга болаларини ялаб-юлқаб, ўрнига ётқизаётган экан. Каккуни улар ҳурмат ва эҳтиром билан кутиб олишди. Юмшоққина ўриндиққа ўтқизиб, Бўри янга аллани бошлаб юборибди:

                                                         Ойдан сўраб олганларим 
                                                         Алла-ё, алла.
                                                         Кундан сўраб олганларим
                                                         Алла-ё, алла.
                                                         Милтиғи йўқ, ўқи йўқ
                                                         Алла-ё, алла.
                                                         Тундан сўраб олганларим
                                                         Алла-ё, алла.
                                                         Дунё нима сўраманг
                                                         Алла-ё, алла.
                                                         Дунёнинг пушмони кўп
                                                         Алла-ё, алла.
                                                         Ўрмонда ҳаммадан ҳам
                                                         Алла-ё, алла.
                                                         Бўрининг душмани кўп
                                                         Алла-ё, алла.
   Алла шу ерга келганда Бўри тоға бир ўшқирибди: “ Бундай гапларни аллада айтма деган эдим –ку”. Шунда Бўри янга оҳиста бошқа аллани бошлабди:

                                                         Бобонг Бўришоҳ эди,
                                                         Алла-ё, алла.
                                                         Момонг Бўримоҳ эди,
                                                         Алла-ё, алла.
                                                         Камбағалга кўмакчи 
                                                         Алла-ё, алла.
                                                         Очларга паноҳ эди,
                                                         Алла-ё, алла.
                                                         Сиз ҳам одил бўлингиз,
                                                         Алла-ё, алла.
                                                          Қўрқмас, дадил бўлингиз
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Ёв келса бирлашингиз
                                                          Алла-ё, алла.
                                                          Бир тан, бир дил бўлингиз
Алла-ё, алла.
Бу ўрмон-у, бу ўрмон
Алла-ё, алла.
Ким яхши-ю, ким ёмон
Алла-ё, алла.
Бу ўрмон кучлиники
Алла-ё, алла.
Ўрмон кучлига томон
Алла-ё, алла.
Тошни кесар тиш бердим
Алла-ё, алла.
Оёқларни қўшни бердим
Алла-ё, алла.
Тирноқ бердим қиличдек
Алла-ё, алла.
Темирдайин тўш бердим
Алла-ё, алла.
Бу ўрмону, бу ўрмон
Алла-ё, алла.
Кимдир омон, ким бежон
Алла-ё, алла.
Кексайсам, куч қолмаса
Алла-ё, алла.
Тирагим бўричалар
Алла-ё, алла.
Аччиқ, аёз қишларда
Алла-ё, алла.
Керагим бўричалар
Алла-ё, алла.

   Шу ерга келганда Бўри холанинг эсини таний деб қолган ўғли савол берибди: “Онажон сизнинг онангиз, катта онам бир одам боласини эмизиб катта қилганини аллангизга қўшиб айтинг” , –дебди. 
   Бўри хола бир оҳ тортиб, янги аллани бошлабди:
                                                 Бу ўрмону, бу ўрмон,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Унда адашган  ёмон,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Унда бир кун эмаклаб,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Юрганмиш кичик инсон,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Бўри она, шунда уни,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Уясига келтирибди,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Инсон боласи унинг,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Қучоғини тўлдирибди,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                   Кичкина уяни,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Шодликларга кўмибди,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Бўриваччалар билан,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Бир онани эмибди
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Ер юзида тирик жон,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Бири кўзу, бири қош,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Инсон бизга қариндош,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Инсон бизга эмакдош,
                                                  Алла-ё, алла.

  Шу ерга келганда Какку ҳамма бўричаларнинг хотиржам ухлаб қолганини кўрибди. Аммо бўри янга аллани давом эттирибди:

                                                  Бу ўрмону, бу ўрмон,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Унда кучсизга ёмон,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Бирлашганлар ўзади,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Фақат ёлғизга ёмон,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Бу ўрмону, бу ўрмон,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Унга боқиб мен ҳайрон,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Бунда бўри зотининг,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Емаса ҳам оғзи қон,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Бу ўрмону, бу ўрмон,
                                                  Алла-ё, алла.
                                                  Ҳамма дўст бўлар қачон,
                                                  Алла-ё, алла.

    Какку бу алладан беҳад шод бўлибди, чунки алла айтаётганда ҳатто Бўрининг ҳам энг соф туйғулари акс этар экан. Алла айтаётганда ҳамма оналар бир хил бўлишар экан.

   ЗУЛФИЯ МЎМИНОВА - "Меҳнат шуҳрати" ва "Дўстлик" орденлари соҳибаси, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси, шоира.

Мусаввир - Умид Сулаймонов. 
"Ӯзбекистон" НМИУ.