ГЎДАК ФАРЁДИ


Нега ухлаб қолдинг жим?
Ҳали қуёш ботган йўқ.
Тунмоможон осмонга.
Юлдузчалар отган йўқ.

Тур онажон,
Тур онам!
Чўзилиб тош қотмасдинг!
Қанча хориб, чарчама
Мен ухламай ётмасдинг,

Тўшакчамдан бир қарич
тушсам
Тортиб қўярдинг.
Йиғлар бўлсам кўзларим
Ўпиб артиб қўярдинг.

Жон онажон,
Жон она!!!
Иштончам хўл,
Қорним оч.
Кимдир тутган ширмойни
Сенга берай, кўзинг оч!

Қўлларингни уқалаб,
Юзларимга сураман.
Сал қимирла, бошингга
Ёстиқ бўлиб тураман .

Тур онажон!
Хеч гўдак мустар бўлиб кутмасин!
Уйғонмасанг, дунёни
Қиёматлар ютмасин!

Ким суратга олиб жим,
Ким қопиб, ким алжирар.
Эртаклардан тирилиб.
Келдимикин бўжилар?

Кимдир туртиб, ким боя
Тепиб ўтди билмадинг.
Айбимиз не?
Бировга
Ҳеч ёмонлик қилмовдинг....

Жилмаярдинг чиройли,
Тургин она, кулиб тур!
Югуртирмай майлига,
Қимирлаб тур, юриб тур!

Оқ сут берган кўкрагинг
Музламасди бунчалик.
Эсламадинг эмсам ҳам.
Унутдингми шунчалик?!

Тургин она,
Тур она!
Билакчамга куч бўлгин!
Меҳринг дариғ тутмагин
Юракчамга куч бўлгин!

Уйғон она!
Жон онам
Алла айтиб алқаб тур!
Ёвга кучим етгунча
Полвоним деб, мақтаб тур!

Уйғон она!
Майлига,
Уришиб тур, уриб тур!
Эртак айтма, шеър айтма,
Қўшиқ айтма! Кулиб тур!

“Болажоним” дер эдинг,
Катта бўлай, кўр она!
Ширинсўзим, ҳаммадан.
Фақат ўзинг зўр она!

...Афсус! Анча нарсага
Ақлим етиб турибди...
Уйғонмасанг, қай қисмат
Мени кутиб турибди?

“Хазиллашдим” десангчи,
Лол қолдириб оламни
-Бермайман! -де, ҳеч кимга
—Эркатойим, боламни...

Тур онажон!
Тур она!
Қалқиб тургин, қайтиб тур!
Қара, қуёш қон қусди.
Сен ўрнига балқиб тур!!!

Осмон катта, ер катта
Ҳаммага жой бор, она!
Тоғлар сиққан, ой сиққан
Дунёсида қол она!

Тур онажон!
Тур она!

Муаззам Иброҳимова.
2014 й.


GO'DAK FARYODI

Nega uxlab qolding jim?
Hali quyosh botgan yo'q.
Tunmomojon osmonga
Yulduzchalar otgan yo'q..
Tur onajon!
Tur ona!
Cho'zilib tosh qotmasding.
Qancha xorib, charchama.
Men uxlamay yotmasding.
To'shakchamdan bir qarich
Tushsam tortib qo'yarding.
Yig'lar bo'lsam, ko'zlarim
O'pib artib qo'yarding.
Jon onajon,
Jon ona...
Ishtoncham xo'l, qornim och
Kimdir tutgan shirmoyni
Senga beray
Ko'zing och!
Qo'llaringni uqalab,
Yuzlarimga suraman.
Sal qimirla,
Boshingga yostiq bo'lib turaman.
Tur onajon!
Hech go'dak, mustar bo'lib kutmasin.
Uyg'onmasang dunyoni
Qiyomatlar yutmasin.
Kim suratga omib jim,
Kim qopib, kim aljirar.
Ertaklardan tirilib
Keldimikin bo'jilar?
Kimdir turtib,
Kim boya , tepib o'tdi bilmading.
Aybimiz ne?
Birovga hech yomonlik qilmovding.
Jilmayarding chiroyli.
Turgin ona!
Kulib tur!
Yugurtirmay, mayliga
Qimirlab tur!
Yurib tur!
Mama bergan ko'kraging
Muzlamasdi bunchalik.
Eslamadi g, emsam ham.
Unutdingmi shunchalik?
Turgin ona!
Tur ona!
Bilakchamga kuch bo'lgin!
Mehring darig' tutmagin
Yurakchamga kuch bo'lgin!
Uyg'on ona!
Jon onam!
Alla aytib alqab tur!
Yovga kuchim etguncha
"Polvonim!"deb maqtab tur!
Uyg'on ona!
Mayliga, urushib tur,
Urib tur!
Ertak aytma!
Sh'er aytma!
Qo'shiq aytma!
Kulib tur!!!
"Bolajonim" der eding
Katta bo'lay, ko'r ona
Shirinso'zim.
Hammadan faqat o'zing zo'r ona!
Afsus...
Ancha narsaga aqlim yetib turibdi.
Uyg'onmasang, qay qismat
Meni kutib turibdi?!
"Xazllashdim" desang—chi
Lol qoldirib olamni.
—Bermayman!—de, hech kimga
—Erkatoyim bolamni!
Tur onajon!
Tur ona!
Qalqib turgin,
Qayti tur!
Qara, quyosh qon qusdi
Sen o'rniga balqib tur!
Osmon katta,
Yer katta
Hammaga joy bor ona.
Tog'lar siqqan, oy siqqan
Dunyosida qol ona!
Tur onajon!
Tur ona!!!

Muazzam Ibrohimova.