Мендан кўпнинг умиди бор - Озарбайжон тилида


Özbəkistanlı şairə - Güləndam xanımdan yeni bir şeirin tərcüməsi.

***
Mənə çoxunun ümidi,
Məndə çoxunun qüvvəti.
Gəldi indi bu torpağa
Layiq olmağın müddəti.
Şerim məndə vəfa görməz,
Vəfalı olan həmdəmim.
Qəlb odlayan vaxtsız qardan,
Qorunan odlu məskənim.
Ürəyimdə açılmayan,
Lalələrimin dağı var.
Lakin hər bir şairinə
Elin ümid olmağı var.
Elim, sənə dua edək,
Soyumasın əlim, ovcum.
Ulduzları isidəndi,
Sənə mehrim, ürək odum.
Gözlərinin lap dibində,
Dan ulduzunun həsrəti.
Bəxtdə ət ilə dırnaqsan,
Ayırmaq da olmaz qəti.
Mənə çoxunun ümidi,
Məndə çoxunun qüvvəti.
Nəsib olsa, bəs bu elə,
Layiq olmağın müddəti.


Azərbaycan dilinə çevirən: Şahməmməd Dağlaroğlu.


***
Мендан кўпнинг умиди бор,
Менда кўпнинг шиддати.
Келди энди шу тупроққа,
Лойиқ бўлиш муддати.
Шеърим, мендан вафо кўрмай,
Вафо қилган ҳамдамим.
Дилни ёққан бевақт қордан
Асраётган гулханим.
Гарчи дилда очилмаган
Лолаларнинг доғи бор.
Лекин ҳар бир шоирига
Элининг ардоғи бор.
Элим, сени дуо қилай,
Совимасдан қўл кафти,
Юлдузларни иситади,
Сенга меҳрим, дил тафти.
Кўзларингнинг туб-тубида
Чўлпонларнинг ҳасрати,
Бахт-ла сен эту-тирноқдир,
Бўлмас ани ажратиб.
Менда кўпнинг умиди бор,
Менда кўпнинг шиддати,
Насиб этса бас шу элга
Лойиқ бўлиш муддати…


Гуландом Тоғаева