ФИРОҚИНГДА


Фироқингда эй жоно, бу юрак тилим-тилим,
Номинг айтсам, ловуллаб куядир, тилим, тилим.
Висолингни фалакдин сўргандим мен мубтало,
На сас бўлди, на садо, озурда дилим, дилим.

Қаро булут қаҳри ёмон қародир-ей, қародир,
Ғаним отган тошлар бошим ёродир-ей, ёродир.
Алдовларга ишонган ул ёрдин нени кутгаймен,
Умидимнинг кўкси энди қародир-ей, қародир.

Ишқ насими кимни ўпмиш, дардлари тизим-тизим,
Манглайида бедор туннинг оҳлари чизим-чизим.
Йўлларига тиғ қўймангиз ошиқ аҳлин ёронлар,
Туғёнлари --ўзи тиғдир, умрига тўзим тўзим!

Айтилмаган азиз калом - армоним-ей, армоним,
Хаёлингсиз ўтган умр - қурбоним-ей, қурбоним.
Ситамларинг Санобарни шеърга айлади пайваст,
Куйдирмаса қоғозни ҳам фиғоним-ей, фиғоним...

САНОБАР ФАХРИДДИНОВА